Haqqımızda

Qafqaz Hotel & Resort otellər qrupu 13 oteldən ibarət olan bir Azərbaycan brendidir. Bizim üç və beş ulduzlu otellər 1400-dən çox qonaq qəbul etmə iqtidarındadır. Hal-hazırda Bakı, Qəbələ, Lənkəran və digər şəhərlərdə otel məhsulları inkişaf mərhələsindədir. Qrupda 1000-dən çox işçi çalışır. Otellər qrupu haqda ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.qafqazhotels.com səhifəsi istifadəçilərə təqdim olunmuşdur. Şəhər mehmanxanaları, Butik və Kurort otellər bizim qrup tərəfindən qonaqlara təqdim olunur. Bu gün Qafqaz mehmanxanaları və kurortları müasir qonaqpərvərliyi və xidmətlərin bütün aspektlərini əhatə edir. Bizim qonaqlar QafqaZ regionuna xas olan qayğı və qonaqpərvərlik kimi hissləri yaşamaq üçün otellərimizin xidmətlərindən istifadə edə bilərlər.